Obchodné podmienky

Všeobecné obchodne podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: Miroslav Valocký, Jakubská cesta 5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 40595404 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetových stránkach predávajúceho.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslaním objednávky predávajúcemu dáva návrh kúpnej zmluvy a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Objednávanie tovaru

Tovar je možné objednať cez internetový obchod www.krmivoprepsy.sk, emailom alebo telefonicky. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť celú kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov. Odoslanú objednávku predávajúci potvrdí emailom alebo telefonicky, čím akceptuje návrh kúpnej zmluvy. Predávajúci môže po vzájomnej dohode s kupujúcim, napríklad pri dlhodobej nedostupnosti tovaru, jednostranne odstúpiť od zmluvy.

Ceny a platba za tovar

Ceny uvedené na stránkach www.krmivoprepsy.sk platia pre nákup cez internet a sú koncové. K cene tovaru sa navýši o prepravné náklady, v závislosti od objednaného tovaru a zvoleného spôsobu prepravy. Za tovar sa platí pri prevzatí poštovou alebo kuriérnou dobierkou. Daňový doklad (faktúra) bude doručená kupujúcemu s tovarom alebo emailom.

Dodacie podmienky

Tovar, ktorý je skladom, je odoslaný obvykle do 48 hodín od akceptovania objednávky. Po vzájomnej dohode s kupujúcim s cieľom zníženia prepravných nákladov sa môže táto doba predĺžiť.

Dostupnosť tovaru, ktorý nie je na sklade, je uvedená v jeho popise.

Spôsoby prepravy Slovenskou poštou a kuriérom. Cena prepravy závisí od hmotnosti zásielky a celkovej ceny objednaného tovaru. Kupujúci preberá zodpovednosť za tovar podpisom pri jeho prevzatí.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru načas alebo vôbec vinou dodávateľa, prepravcu alebo iných tretích strán. V takom prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

Reklamácie a vrátenie tovaru

Reklamácie vybavujeme v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Reklamovať sa môže iba tovar zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tento riadne skontrolovať a bezodkladne hlásiť prípadné vady a poškodenia. Pred reklamáciou je kupujúcí povinný upozorniť predávajúceho emailom alebo telefonicky na vzniknutý problém. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru znáša kupujúci. Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Takto vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo svojich informačných systémoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.